poniedziałek, 26 października 2009

Spotkanie polskich sportowców weteranów, uczestników World Masters Games Sydney 2009, z Polonią sydnejską w domu byłego zapaśnika Stena Tremtiaczego

_________________________________________________

___________________________________________________

Foto: Ela Celejewska:

__________________________________________________